Özel Durum AçIklamalarI

  • Olağanüstü Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Hakkında KAP Duyurusuna Ulaşmak için Tıklayınız. 
  • SPK Birleşme İşlemi Onayı Hakkında KAP Duyurusuna Ulaşmak için Tıklayınız.  
  • Birleşme İşlemlerine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında KAP Duyurusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
  • Birleşme İşlemlerine Başlanmasına İlişkin KAP Duyurusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
  • Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Hakkında Tıklayınız.
  • Şirketimizin İzmir, Bursa ve Kocaeli'deki mevcut üretim tesislerinde yapacağı genişleme ve modernizasyon yatırımları Hakkında KAP Duyurusuna Ulaşmak için Tıklayınız.
  • Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim Hakkında KAP Duyurusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
  • Kredi Derecelendirmesi Sözleşmesi Hakkında KAP Duyurusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
  • 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında KAP Duyurusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
  • Ar-Ge Merkezi Belgesi İptal Başvurusu Neticesi Hakkında KAP Açıklamasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Geçmiş Tarihli Özel Durum Açıklamalarına Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ''Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) '' web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Kap sitesine ulaşmak için tıklayınız