Tazminat Politikası

Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikasını belirlerken ve uygularken yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı eski İş Kanununun yürürlükte olan 14.ncü maddeleri ile Toplu İş Sözleşmesi hükümleri esas alınmaktadır.

Buna göre;

Kıdem Tazminatı:

Şirketimizde bir tam yılı dolduran çalışanlara, iş sözleşmesinin ilgili Kanunlarda yer alan ve kıdem tazminatı doğuran bir sebep ile sona ermesi halinde, çalıştığı süreye bağlı olarak 30 günlük brüt ücreti baz alınarak, Kanunun öngördüğü tavanı aşmamak kaydıyla kendisine, vefatı halinde ise yasal mirasçılarına ödenir.

Toplu İş Sözleşmesi gereğince de kıdem tazminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır. Kıdem tazminatının hesabında para ile ölçülmesi mümkün, devamlılık arz eden sosyal yardımlar hesaba katılır.

İhbar Tazminatı:

4857 Sayılı İş Kanunu 17. Maddesi uyarınca bildirim süresine uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ihbar tazminatı ödemek durumundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Ayrıca işveren adı geçen Kanun’un 27. Maddesi uyarınca iş arama izni verir ya da o süreye ilişkin ücretini öder.