Sıkça Sorulan Sorular

Şirketimizin 410.512.500 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 247.102.500 TL olup, sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş(0,01 TL) nominal bedelli 24.710.250.000 adet hisseye ayrılmıştır. Ortaklık Yapısı aşağıdadır.

Pay Sahipleri

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

Mondi Corrugated B.V.

227,338,892.86

92.00

Halka Açık Kısım

19,763,607.14

8.00

TOPLAM

247,102,500.00

100.00

Hisselerimiz Borsa Istanbul'da işlem görmektedir.

Hisse Sembolü: OLMK

Ticaret Sicil Memerluğu:TC İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Ticaret Sicil No: 69919

Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No: 641 003 5317

Mersis No: 992 186 949 527 9370

Mali yıl Ocak-Aralık dönemini kapsar.

Finansal sonuçlarımız üçer aylık dönemler itibariyle açıklanmaktadır. Finansal bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Şirketimizin +90 212 371 10 20 nolu telefonundan Yatırımcı İlişkileri bölümü ile temasa geçilebilir ve/veya OLMKyatirimci.iliskileri@mondigroup.com adresine e-mail ile sorularınızı iletebilirsiniz.

Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası olarak Şirket’in herhangi bir kâr payı dağıtımı ve kâr payı avansı dağıtımı yapmayacağı düzenlenmiştir. İşbu politika Yönetim Kurulu tarafından ulusal ve global ekonomik koşullar, yatırım projeleri ve Şirket’in finansal fonları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek herhangi bir sebeple her zaman gözden geçirilebilir.