Kar Dağıtım Politikası

Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası olarak Şirket’in herhangi bir kâr payı dağıtımı ve kâr payı avansı dağıtımı yapmayacağı düzenlenmiştir. İşbu politika Yönetim Kurulu tarafından ulusal ve global ekonomik koşullar, yatırım projeleri ve Şirket’in finansal fonları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek herhangi bir sebeple her zaman gözden geçirilebilir.